Belangrijke mededeling

Soms lopen zaken niet zoals je van te voren had gepland en dat is balen, goed balen zelfs.

Soms lopen zaken niet zoals je van te voren had gepland en dat is balen, goed balen zelfs. Maar soms kom je er achter dat zaken niet willen werken en dan is het een kunst om daar iets aan te doen, hoe vervelend dat dan ook is.
Mijn hele leven ben ik al ondernemer en van verschillende markten thuis. Vanaf eind jaren ’80 ben ik betrokken geweest bij verschillende software en ICT projecten. Eerst op het gebied van digitale muziek, later werd het steeds breder. Vanaf mijn eerste homecomputer, een Sinclaire spectrum, ben ik gaan programmeren, en dat doe ik nog steeds.
Vanaf 2009 ben ik mij fulltime gaan richten op het ontwikkelen van softwaretoepassingen. Hieruit zijn projecten als BeeldKanaal en PARTS-PIM ontstaan.

In 2018 zijn Jeroen Verhoeven en ondergetekende begonnen met een gezamenlijk avontuur binnen WebPixels. Ondernemen is niet eenvoudig en de verantwoordelijkheid soms zwaar. Voor sommigen zelfs zo zwaar dat je gezondheidsklachten krijgt. En dat is een duidelijke grens. Na 3,5 jaar hebben we moeten besluiten dat het gezamenlijke avontuur eindigt.

Er is besloten dat Go4Digital per 1 oktober a.s. zal worden opgeheven. Alle lopende zaken, abonnementen en support worden onder gebracht in mijn persoonlijke bedrijf, TEF Digitaal BV. 
Jeroen Verhoeven gaat de eerste week van oktober genieten van een welverdiende vakantie en zal daarna de komende maanden nog een paar dagen in de week werkzaamheden gaan verrichten voor TEF Digitaal en haar klanten. Ook zal hij met diverse werkzaamheden de organisatie blijven ondersteunen, daar zijn we hem enorm dankbaar voor.

Wij hopen verder op een constructieve samenwerking met al onze relaties, die we met hetzelfde enthousiasme en energie die u van ons gewenst bent, zullen blijven bijstaan.

Met vriendelijke groet,

Bas Meuwsen
Founder & CEO TEF Beheer BV.

Laten we eens kennis
maken?